กำลังเสือโคร่ง

กำลังเสือโคร่ง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดน่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betula alnoides Buch.-Ham.ex G.Don วงศ์ : Betulaceae ชื่อสามัญ : Birch ชื่ออื่น : กำลังพญาเสือโคร่ง

ตะเคียนชันตาแมว

ตะเคียนชันตาแมว เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนราธิวาส ชื่อวิทยาศาสตร์ :Neobalanocarpus heimii ( King) P.S.Ashton (Balanocarpus heimii King) วงศ์ : Dipterocarpaceae ชื่ออื่น : ตะเคียนชัน

นนทรี

นนทรี เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนนทบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum pterocarpum ( DC.) Beck.ex K.Heyne วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Yellow Flamboyant ชื่ออื่น : กระถินป่า กระถินแดง สารเงิน

อินทรชิต

อินทรชิต เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm.&Binn. วงศ์ : Lythraceae ชื่ออื่น : เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ เสลา

แซะ

แซะ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อวิทยาศาสตร์:Callerya atropurpurea (Wall.) Schot [Milledtia atropurpurea (Wall.)Bebtg วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Catechu Tree ชื่ออื่น : กระแซะ พุงหมู

สาธร

สาธร เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครราชสีมา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K.Loc วงศ์ : Leguminosae ชื่ออื่น : กระเจ๊าะ ขะเจ๊าะ

จันทน์หอม

จันทน์หอม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครปฐม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansonia gagei J.R. Drumm.ex Prain. วงศ์ : Sterculiaceae ชื่ออื่น : จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว จันทน์พม่า

กันเกรา

กันเกรา เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครพนม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea Fragrans Roxb. วงศ์ : Potaliaceae ชื่อสามัญ : Anan ชื่ออื่น : มันปลา ตำเสา ทำเสา

สุพรรณิการ์

สุพรรณิการ์ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดนครนายก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum regium ( Mart.&Schrank) Pilg. วงศ์ : Bixaceae (Cochlospermaceae) ชื่อสามัญ : Yellow Silk Cotton ชื่ออื่น : ฝ้ายคำ

แดง

แดง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดตาก ชื่อวิทยาศาสตร์ : xylia xylocarpa ( Roxb.) Taub.var.kerrii (Craib ex Hutch.) I.C.Nielsen วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Iron Wood ชื่ออื่น : กร้อม คว้าย ไคว เพร่ จาลาน ตะกร้อม ปราน สะกรอม

Skip to toolbar